Tổng lượng hậu cần xã hội trong ba quý đầu năm đạt 145 nghìn tỷ nhân dân tệ, dự kiến ​​sẽ tăng 10% trong cả năm | tổng hậu cần xã hội | hậu cần | quý

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-13 12:47:15
语音推文来了!Twitter上线音频发推功能:最长支持140秒|||||||

北京工夫6月18日早间动静,据中媒报导,Twitter推出新功用,许可录造音频片断附正在推文上。据Twitter公司引见,明天公布的那一新功用将起首合用于iOS体系战一部门人群。

image.png

“偶然280个字符不敷用,对话中的纤细不同也会正在转化中丧失。以是从明天起头,我们测试一款新功用,为我们利用的Twitter增长更人道化的维度——您本身的声响,”Twitter公司玛俗·帕特森(Maya Patterson)战蕾米·布古安(Rémy Bourgoin)正在推文中写讲。

若是您具有那个功用,正在编纂推文的时分您能够看到正在拍照机图标中间有一个波形图标。面击它,一个白色录造按钮便会正在屏幕下圆呈现,您就能够面击它起头录造语音。

“每个语音推文最多抓与140秒音频。有更多话念道?请持续道。一旦您到达推文工夫下限,一个新的语音推文主动天生一条揭文,”Twitter公司道。

Twitter公司暗示,音频只能增加正在本有推文上,不成以用于复兴或转推并批评。另外一面需求留意的是,不管您的头像是甚么,当您录造时,音频片断将会附正在音频推文上。“您以后的头像会做为运动图象增加正在音频附件上,即便您更新头像,它也没有会随之更新。”

您能够面击播放按钮支听音频推文。正在iOS体系里,Twitter使用法式下圆会呈现一个 功用界里,您能够支听音频推文的同时正在工夫轴上转动阅读。若是您转换到其他使用法式,音频推文也会正在布景里持续主动播放。

音频推文能够会给Twitter带去一些应战,领会它今朝的合用性也很主要。好国的科技消息及媒体收集The Verge讯问Twitter若何让聋人或听觉停滞人士愈加便利的利用音频推文。Twitter讲话人正在一启邮件中复兴道,“如今只是晚期音频测试,我们正正在摸索满意差别人群的最好办法。”

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa