Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định hạn chế mua nhà ở

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-02-27 05:43:08
Ubuntu19.10将于本月结束生命周期,官方建议迁移至Ubuntu20.04|||||||

Ubuntu 19.10 “Eoan Ermine” 的民圆撑持将于 2020 年 7 月 17 日停止。如有需求,可迁徙至 Ubuntu 20.04 “Focal Fossa”。

2019 年 10 月 17 日,Ubuntu 19.10 公布。做为一个非持久撑持版本,它得到了 9 个月的撑持,包罗法式更新战平安补钉。如今,那 9 个月行将走到止境。

正在 Ubuntu 19.10 性命周期完毕后,用户将没法得到民圆的更新法式。而且,很多第三圆开辟职员也会截至为没有受撑持的 Ubuntu 版本构建硬件包。

民圆倡议迁徙至 Ubuntu 20.04,从 Ubuntu 19.10 晋级到 20.04 版本也十分便利。本年 4 月公布的 Ubuntu 20.04 是一个持久撑持版本,将供给少达 5 年的撑持,曲至 2025 年。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa