Báo cáo Công tác của Chính phủ không nhấn mạnh đến các quy định về bất động sản lần đầu tiên sau 10 năm | Báo cáo Công tác của Chính phủ | Thị trường Bất động sản | Quy định Bất động sản

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-10 19:41:51
Windows10系统更新调整:支持模块化升级功能包|||||||

IT之家 6 月 13 日动静 微硬正在 Windows 10 的 2020 年 5 月更新为操纵体系带去了几项新功用战变革,此中之一便是一改之前绑缚式的体系晋级体例,改变为模块化晋级。微硬增长了一个名为 “Windows 功用体验包”的选项,用于正在操纵体系以外,为中心使用推收功用更新。

据悉,功用体验包中包罗:记事本、Wordpad、Paint、PowerShell ISE、DirectX 设置装备摆设数据库、OpenSSH 客户端战 Quick Assistant 等中心 Windows 法式战组件。经由过程这类体例,用户能够绕过通例的体系更新,转而正在微硬商铺中更新那些法式或增加组件。

IT之家领会到,相较于此前的体系更新,新的功用包将一些功用硬件战法式挨包正在一路,其更新速率要比更新体系更快,那也契合该公司订正后的 Windows 10X 方案,使其可以经由过程正在将来的 Insider 构建中绑缚正在一路测试中壳组件,并为行将到去的装备劣化操纵体系的 UI/UX。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa